Net zoals op de openbare weg, is ook op het circuit een ongeval nooit 100% uit te sluiten. En net als op de openbare weg, kan je in de brokken delen zonder daarbij in fout te zijn. Eén groot verschil: op circuit is iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar eigen schade, ongeacht wie er aan de basis ligt. Als je je dan bedenkt dat de kosten voor mogelijke schades aan dit type auto hoog kunnen oplopen, is een verzekering geen overbodige luxe.

Bovendien bezorgt een FunQ-verzekering je gemoedsrust en kan je je vooral focussen op het plezier beleven. De FunQ-verzekeringen werken volgens het principe dat zodra je een FunQ-auto bestuurt, de eventuele schade eraan gedekt wordt. Er is evenwel steeds een franchise/vrijstelling, die altijd en zonder uitzondering ten laste is van diegene die de FunQ-auto bestuurt op het moment dat de schade wordt veroorzaakt. Een FunQ-verzekering is geldig voor de ganse duur van één rijsessie. Onze Ginetta G50 en G55 zijn standaard en verplicht voorzien van ons Bronze-verzekeringspakket.

Bronze: premie is inclusief. De franchise/vrijstelling bedraagt 25.000€ excl. BTW voor de Ginetta G50 en 35.000€ excl. BTW voor de Ginetta G55.

Silver:Niet meer beschikbaar

Gold: Niet meer beschikbaar