FAQ: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Kan iedereen meekomen naar een event van FunQ?

Iedereen kan meekomen naar een evenement uitgenomen kinderen onder de 16 jaar. Huisdieren zijn strikt verboden.

Kan ik ook kosteloos komen kijken naar een evenement van FunQ?

Iedere persoon aanwezig op het circuit, hoe kort ook dient zich in te schrijven en het verplichte bandje dragen. Vanaf dat moment kan u vrij rondlopen in de pit en paddock, evenwel zonder de teams en auto’s te storen. Bij de toegangsprijs zit ook de V.I.P. Hospitality Package (ontbijt, open bar, lunch, champagne cocktail) inbegrepen. U kan zich inschrijven via de webshop van FunQ.

Mag ik supporters meebrengen?

U mag zekers supporters of bezoekers meebrengen. Deze dienen wel allen ingeschreven te zijn als gast/passagier. Ze kunnen dan ook de hele dag gebruik maken van de V.I.P. Hospitality Package (ontbijt, open bar, lunch, champagne cocktail). Indien ze ter plaatse zouden beslissen om toch ook eens enkele ronden te willen meerijden in  een circuitdoop kan dat ter plaatse nog geboekt worden, afhankelijk van de beschikbaarheid.

Kan iedereen een circuitdoop meemaken?

In principe kan iedereen een circuitdoop meemaken. Hou er wel rekening mee dat de cockpit van een dergelijke wagen erg klein is en dat in en uit stappen enige lenigheid vergt. Niet lenige of zwaardere personen kunnen moeite hebben om in en uit te stappen. Uiteraard wordt u tijdens het in en uit stappen geholpen door mensen van FunQ om uw ervaring zo vlot mogelijk te laten verlopen. Een circuitdoop in een dergelijke wagen is een intense ervaring qua sensatie, geluid, temperatuur, G-krachten,… Mensen met een zwakke gezondheid dienen zelf te bepalen of ze hieraan kunnen deelnemen.

Wat als ik tijdens een circuitdoop plots angstig word?

U staat steeds in contact met de piloot via intercom. U kan dan gewoon zeggen dat u het liever wat rustiger aan wil doen, en dan zal daar onmiddellijk gevolg aan gegeven worden. Indien u dat vraagt kunnen we de rit ook vroegtijdig beëindigen.

Kan iedereen een rijinitiatie meemaken?

Rijden met een dergelijke wagen wordt vaak onderschat. Dit zijn volbloed GT4 Racewagens en er zijn enkele heel speciale eigenschappen die men eerst onder de knie moet hebben vooraleer u zelf aan het stuur kan plaatsnemen. FunQ begeleid u hiermee en zal u een theoretische training en oefensessie op de simulator aanbieden. Na evaluatie wordt besloten of u klaar bent voor het echte werk. 

Kan ik geweigerd worden als bezoeker?

Ja. We eisen dat iedereen die deelneemt aan deze events zich fair en respectvol gedraagt tegenover de andere deelnemers. U krijgt een unieke kans om een dag binnen te kijken bij professionele raceteams en mee te maken wat zij dagelijks als job doen. Men dient zich dan ook als dusdanig zo te gedragen.

Verder zijn er ook strikte veiligheidsregels in de pit en paddock welke dienen gerespecteerd te worden.

Kan ik geweigerd worden als rijder

Ja. Er wordt van u verwacht dat u zich strikt aan de instructies van uw begeleider/coach houdt. Veiligheid is onze belangrijkste prioriteit. Mensen die overmoedig aan een rijinitiatie beginnen, en willen tonen hoe goed ze  denken te kunnen rijden, worden terecht gewezen. Dit is geen computergame! Deze wagens zijn eigenzinnige machines, die vragen met het nodige respect gebruikt te worden. Bouw uw tempo geleidelijk aan op, en u zal deze wagens stilaan leren kennen. Eens u er wat vertrouwd mee bent zal u merken dat deze auto’s verrassend makkelijk te besturen zijn en erg vergevingsgezind.  Bij mensen die niet naar de instructie luisteren, of niet voldoende carcontrol hebben kan door de organisatie eenzijdig beslist worden de rijinitiatie te stoppen.

Kan ik misselijk worden in de auto, en wat dan?

Dat kan, maar de praktijk wijst aan dat passagiers in het algemeen hier weinig last van hebben doordat me zo goed ingegespst zit in de kuipstoel. Men wordt hierin minder snel misselijk dan in een “normale” sportwagen op circuit. Als u zich toch onpasselijk voelt geeft u dat TIJDIG aan aan de piloot, en wordt de sessie onmiddellijk beëindigd aan een laag tempo. Stoppen op circuit is niet toegelaten.

Is rijden op circuit gevaarlijk?

Motorsport is geen extreem gevaarlijke sport. Uiteraard is er steeds een kans op een ongeluk, en zijn er een heel pak  sporten waar het risico op ongelukken veel lager ligt. Echter zijn de veiligheidsvoorzieningen in deze wagens, en de rijders bescherming zodanig dat het aantal ernstige kwetsuren de laatste decennia drastisch gezakt zijn. Bovendien zijn we bij FunQ gefocust op de Fun, en niet op racen of wedstrijden. We  rijden steeds met de veiligheid als eerste bekommernis. Zo gaan we met erg veel respect om met andere rijders op het circuit, en zullen geen gekke manouvers uitvoeren. 

Kan ik op de dag zelf nog activiteiten bijboeken?

Natuurlijk. Het is heel gebruikelijk dat u op het circuit zelf nog beslist om nog extra ritten als rijder of passagier bij te boeken. Natuurlijk afhankelijk van de beschikbaarheid van de wagens en begeleiders.

Wat als het regent?

Dan rijden we ook! Het lijkt dat rijden in de regen geen goed idee is, maar met een juiste set regenbanden is het verbazingwekkend hoeveel grip deze wagens hebben. Het is juist een erg leervolle ervaring in carcontrol om in deze omstandigheden te rijden. Uiteraard liggen de snelheden lager,  gaan we grotere veiligheidsmarges inbouwen, meer afstand houden, geen curbs raken, en zo verder.

Zijn andere data mogelijk als deze vermeld op de site?

In principe niet. We organiseren onze activiteiten in samenwerking met een organisatie die het circuit afhuurt, en zijn dus afhankelijk van deze planning.

Wat als ik een ongeval veroorzaak?

Iedereen op circuit is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn eigen schade aan zijn eigen voertuig. Bij FunQ is er op de wagen die u gebruikt steeds een Bronze verzekeringspakket inbegrepen, met franchise. U kan optioneel een hoger verzekeringspakket kiezen waardoor uw eigen risico lager wordt. De schade aan de andere auto(‘s) dient de rijder van de andere auto(‘s) te dragen.

Wat als ik in een ongeval betrokken wordt dat ik niet veroorzaak?

Op circuit wordt geen onderscheid gemaakt tussen schuld of onschuld. Iedereen betaald zijn eigen schade aan zijn wagen, ongeacht wie dit veroorzaakte. Bij FunQ is er op de wagen die u gebruikt steeds een Bronze verzekeringspakket inbegrepen, met franchise. U kan optioneel een hoger verzekeringspakket kiezen waardoor uw eigen risico lager wordt.

Wat als ik me inschrijf, en op het moment zelf beslis niet deel te nemen?

Uw plaats is voorzien en kan niet geannuleerd of terugbetaald worden. U kan uw boeking eventueel overdragen aan iemand anders die aan de voorwaarden voldoet, en op dat moment aanwezig is.

Wat bij een technisch defect?

Indien de auto die u geboekt heeft een technisch defect vertoond waardoor u uw sessie niet kan rijden  of voltooien, zal deze  kosteloos verplaatst worden naar een ander tijdstip die dag of op een andere dag, afhankelijk van de situatie. Dit kan op een ander circuit zijn.

Wat moet ik meebrengen?

U dient in feite niets speciaals mee te brengen, uitgenomen gepaste kledij. Verder is alles voorzien.

Hoe moet ik me kleden?

U kleed zich best met lange mouwen en lange broekspijpen. Shorts of open loszittend schoeisel zijn absoluut verboden. Als u zelf gaat rijden zijn smalle schoenen zonder uitstekende zolen onontbeerlijk. Helmen voorzien wij, met een geschikt communicatie systeem erin.

Kan ik met mijn eigen helm rijden?

In principe kan dit, maar dan dient u wel over een helm met HANS-posts te beschikken. Verder hebben onze helmen een communicatie systeem ingebouwd van het systeem STILO.

Kan ik ook met mijn eigen auto rijden?

Dat kan, maar niet via FunQ. We verwijzen u hiervoor graag door naar de organisator van het evenement. U kan ons contacteren en dan brengen we u in contact met de betrokken organisatie. We kunnen wel uw coaching verzorgen, aansluitend op ritten met uw en onze auto's.

Waar en hoe laat moet ik zijn om deel te nemen aan een evenement?

U ontvangt enkele dagen vooraf alle praktische informatie per mail. Daar staat het uur en toegangsplan op vermeld. Ter plaatse wordt u door medewerkers ontvangen en begeleid. De verplichte security briefing voor rijders is meestal om 8u30, dus wordt u meestal ten laatste om 8u00 verwacht.

Kan ik last hebben van het lawaai op dergelijke dagen?

Ja, maar er zijn gratis oordoppen te verkrijgen bij inschrijving. Iedere dag heeft ook een vooraf bepaald geluidsniveau. Vooral op dagen zonder Db limiet zijn er professionele raceteams die met erg luide uitlaatlijnen rijden. De wagens van FunQ zitten op 95 Db a 100 Db. Dit is erg luid voor een normale straatwagen, maar gemiddeld voor een racewagen. Binnen in de wagen zijn de helmen uitgerust met geluiddempende oorschelpen, en een intercom systeem om elkaar vlot te kunnen verstaan.

Mag ik foto’s en video’s maken?

Het staat u vrij om zelf foto’s en video’s te maken van in de pit en paddock. Het is om veiligheidsredenen niet toegelaten om eigen foto of video materiaal mee te nemen in de wagens van FunQ tijdens circuitdopen of rijinitiaties. Ook is gebruik van smartphones in de auto niet toegelaten. U kan bij FunQ wel  professioneel video apparatuur huren waarvoor montagepunten en bekabeling voorzien is voor deze camera’s. Wij bezorgen u dan na de rit het beeldmateriaal.

Wat als tijdens mijn sessie het circuit een rode vlag krijgt?

Als er een probleem is op het circuit wordt er een rode vlag gehesen, en wordt het circuit tijdelijk ontruimd tot het probleem verholpen is. Dit gaat meestal om een auto met panne, of een crash. Soms is dit slechts enkel minuten, soms kan dit een hele sessie in beslag nemen. Erg vervelend natuurlijk als u juist dat moment moet rijden, en u dus uw tijd moet uitzitten in de pits hopend dat de baan snel weer vrij gegeven wordt. Dit zijn voorvallen buiten onze wil om, en spijtig genoeg kunnen we u hiervoor in principe niet compenseren. Als u minder dan een derde van uw rijtijd heeft kunnen rijden zullen we echter trachten om de rest van uw sessie, in de mate van het mogelijke, gedeeltelijk te laten overdoen op een later tijdstip diezelfde dag. Uiteraard afhankelijk van de bezetting, en de situatie die dag.

Welke documenten zal ik moeten ondertekenen?

VERKLARING VAN AFSTAND VAN VERHAAL.

Een ‘verklaring van afstand’ is een wettelijk document waarmee men afziet van een eis, zoals afstand doen van een recht of van een aansprakelijkheid (waarbij de tegenpartij dus niet beschuldigd wordt). Het is een document dat u tekent waardoor u erin toestemt iemand niet te vervolgen in geval van schade.

In duidelijke taal: ik neem deel aan dit evenement in de volle wetenschap dat ik gewond of gedood kan worden. Ik stem erin toe niemand van de organisatoren of de andere deelnemers te vervolgen voor de gebeurlijke lichamelijke schade, stoffelijke schade of verlies. Dit geldt eveneens voor mijn erfgenamen en testamentairen.

Indien deze afstandsverklaring niet ondertekend wordt, vervalt ook het recht op deelname. Lees deze ALVORENS te betalen en weet dat u deze zal moeten tekenen op het CIRCUIT.

De verklaringen van afstand worden getekend bij de registratie van de aanwezigheid en/of deelname van iedereen aanwezig bij het evenement en/of op het circuit: bestuurders, passagiers en gasten.

Huurovereenkomst. Als u zelf wenst te rijden op circuit zal u tevens een overeenkomst voor het gebruik van de wagen dienen te ondertekenen, waarin u toestemt garant te staan voor de eventuele schade aan de wagens tijdens het gebruik, ongeacht de oorzaak van de schade. Dit met een maximum van de franchise, afhankelijk van het gekozen verzekeringspakket